Ważne informacje dla maturzystów.

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą .

 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

Przychodzimy bezpośrednio do sali, w której zdajemy.

 

Na egzamin przychodzimy z dowodem osobistym i długopisem  z czarnym wkładem.

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Kurtkę, torebkę, telefon należy umieścić w przeźroczystej torbie i zostawić w sali nr 3 jeśli egzamin jest w sali nr 1, lub w sali 42 jeśli egzamin jest w sali nr 38.

 

Na egzamin można  przynieść własną butelkę z wodą.

 

Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk i zachowanie odstępu 1,5 m w każdym kierunku.

 

Nie ma egzaminów ustnych.

 

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły