Uwaga słuchacze  kl. III

Do dnia 30 września należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie  http://oke.lomza.pl w zakładce: egzamin maturalny

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły