Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin 11 września 2017r. o godzinie 10:00 w sekretariacie Centrum Edukacji w Szczytnie przy ul. B. Chrobrego 4
z dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport).  Świadectwa kwalifikacyjne ważne 5 lat  wystawia Sekretarz Komisji  bezpośrednio po egzaminie. Koszt egzaminu to 200 złotych od jednego wniosku.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły