Technik rachunkowości

 

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Organizacja nauki:

 • nauka trwa dwa lata (4 semestry),
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku

Plan nauczania: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Dokumentacja biurowa
 • Prowadzenie biura rachunkowego
 • Rozliczanie wynagrodzeń i podatków

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

A.36.Prowadzenie rachunkowości
A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • prowadzenie rejestru transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdzanie dokładności dokumentów i rejestrów
 • wykonywanie różnego rodzaju rozliczeń, bilansów, raportów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego
 • dokonywanie rozliczeń z fiskusem
 • ewidencjonowanie dokumentów finansowych, rachunków, faktur, dbanie o ich obieg w firmie, form i terminów płatności.

Perspektywy zatrudnienia:

 • działy finansowo-księgowe wszystkich przedsiębiorstw
 • instytucje typowo finansowe, czyli banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe
 • inne firmy: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
 • własna działalność gospodarcza.

Niezbędne dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły /dostępne tutaj lub sekretariacie Szkoły/,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- 1 zdjęcie o wymiarach 37x 52 mm,

- kserokopia dowodu osobistego.

 

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły