Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Organizacja nauki:

 • nauka trwa dwa lata (4 semestry),
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku

Plan nauczania: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyki zawodowe

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację

Z.6. - Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego
  i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną oraz udzielania jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowania podopiecznych;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy,
 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Oddziały szpitalne,
 • Własna działalność gospodarcza.

 

Niezbędne dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły /dostępne tutaj lub sekretariacie Szkoły/,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- 1 zdjęcie o wymiarach 37x 52 mm,

- kserokopia dowodu osobistego.

 

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły