Policealne Studium Zawodowe

 

Szkoła Policealna organizowana jest na podbudowie programowej szkoły ogólnokształcącej. Umożliwia uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym w zawodach robotniczych i nierobotniczych. Program nauczania  obejmuje tylko przedmioty zawodowe oraz języki obce. Edukacja kończy się egzaminem przed OKE w Łomży przeprowadzanym w naszym Studium.

 

Kierunki kształcenia:

Korzyści zapisu do Policealne Studium Zawodowego:

 • otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu tytułu technika po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • zdobycie wykształcenie dającego realne szanse na znalezienie pracy,
 • wydawane zaświadczenia do ZUS-u i innych instytucji.

Dlaczego my?

 • uprawnienia szkoły publicznej
 • doświadczona kadra pedagogiczna,
 • nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt,
 • bezpłatne porady profesjonalnych doradców zawodowych i konsultantów edukacyjnych,
 • szybki i prosty sposób zapisu.

[tutaj znajdziesz więcej informacji o korzyściach zapisu do Szkół ZDZ]

 

Jak się zapisać?

Celem zapisu do naszego Liceum Ogólnokształcącego należy złożyć w siedzibie szkoły (Centrum Edukacji w Szczytnie, ul. Chrobrego 4) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły /dostępne tutaj lub w sekretariacie Szkoły/,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • 1 zdjęcie o wymiarach 37x 52 mm,
 • kserokopię dowodu osobistego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 89 624 81 55, tel. kom: 507 124 045.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły