Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.   

Nauka trwa 2 lata, odbywa się w systemie zaocznym.

To szkoła dla Słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę  zawodową, ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową i pragną podwyższyć swój poziom wykształcenia do średniego oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w danym zawodzie.

Nauka kończy egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i uzyskaniem tytułu technika.

 

Kierunki kształcenia:

  • elektryka
  • handlowca
  • mechanika
  • pojazdów samochodowych
  • przemysłu drzewnego
  • usług fryzjerskich
  • technologii żywności
  • żywienia i usług gastronomicznych
  • usług kelnerskich

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 89 624 81 55, tel. kom: 507 124 045.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły