REKRUTACJA 2020/2021

 

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Kursy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie

zaoczna

- 2 lata po zsz (tylko w tym roku,
  od następnego roku 3 lata.)

- 4 lata po gimnazjum
  i szkole podstawowej

Język angielski

wg zainteresowań

Uwaga!

Od roku szk. 2020/2021  nie ma klasy pierwszej 3-letniego liceum, które ulega wygaszeniu. Liceum zostało przekształcone w 4-letnie. Istnieje tylko kl. 2, do której przyjmujemy po zsz. i kl.3. Możliwe są też przyjęcia z przeniesienia z innej szkoły.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły