Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Możliwość odbycia kursów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 lata na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej

3 lata na podbudowie programowej 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum

LO

z.    /2

z.   /3

j. angielski

 

-wychowawca kolonijny

SZKOŁA POLICEALNA

na podbudowie

liceum ogólnokształcącego i technikum

Technik rachunkowości

z.    /2

j. angielski

j. niemiecki

 

Technik BHP 

z.    /1,5

 

j. angielski

Kursy:
- pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- szkolenie okresowe bhp

 Opiekun w domu pomocy społecznej

z.    /2

j. angielski

 

Kursy:

- pierwszej pomocy

 Legenda skrótów:

z. - szkoła zaoczna dla dorosłych
dz/2 - liczba wskazuje lata nauki

 

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły