Harmonogram maturzysty /pobierz/

 

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny  2017r. /pobierz/                                                                      

Załącznik 26a /pobierz/

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 listopada 2015 r. o przygotowywanych materiałach dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii /pobierz/

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów /pobierz/

 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  www.cke.edu.pl znajdują się cenne informacje dla maturzystów m.in. "Informatory" do wszystkich przedmiotów, które ułatwią przygotowanie się do egzaminu maturalnego

Informacje dla maturzystów znajdziecie również na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.lomza.pl w zakładce  "Egzamin maturalny"

Wyniki matury odczytuje się na stronie www.oke.lomza.pl w Aktualnościach - serwis dla uczniów w celu odczytania wyników. Po kliknięciu w serwis wyskoczy zakładka, w której wpisuje się pesel i hasło. W razie trudności proszę się zgłosić do szkoły.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły