Słuchacze Naszych szkół mają możliwość przystąpienia do egzaminów:

Egzamin maturalny

Egzamin odbywa się w formie ustnej i pisemnej. Obowiązkowymi przedmiotami są język polski ustny i pisemny, język obcy ustny i pisemny oraz matematyka. Do wyboru na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dodatkowe przedmioty słuchacze Liceum Ogólnokształcącego mogą wybierać wg. rozporządzenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..

Po zdanym egzaminie absolwenci Liceum Ogólnokształcącego otrzymują świadectwo z OKE w Łomży, zawierające wyniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów.

Ponadto Liceum Ogólnokształcące jak szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej wręcza swoim absolwentom świadectwo ukończenia szkoły.


Egzamin zawodowy

Absolwenci  z ubiegłych lat składają deklaracje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży do 31 grudnia 2015. Deklaracje dostępne w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji na stronie OKE:  www.oke.lomza.pl

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły