Słuchacze naszej szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminów:
Egzamin maturalny

Do dnia 30 września należy złożyć w sekretariacie szkoły deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Deklaracja dostępna tutaj lub w sekretariacie.

Obowiązkowymi przedmiotami na egzaminie są: język polski i język obcy (ustny i pisemny) oraz matematyka (pisemny).

Do wyboru na poziomie rozszerzonym słuchacze Liceum Ogólnokształcącego mogą wybierać spośród wszystkich przedmiotów wg. rozporządzenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Po ukończeniu Liceum słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdanym egzaminie maturalnym świadectwo dojrzałości z OKE w Łomży, zawierające wyniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów.

Matura ważne terminy i informacje

Terminy egzaminów

Więcej informacji na stronie OKE:  www.oke.lomza.pl

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły