Podanie do Liceum Ogólnokształcącego  /pobierz/

Podanie do Policealnego Studium Zawodowego /pobierz/

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystapi do egzaminu maturalnego oraz (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 //

 Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie /pobierz/

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły