UWAGA MATURZYŚCI

Na egzamin przychodzimy pół godziny wcześniej.

Egzamin odbywa się w sali nr 1, 3 i 38

Listy zdających wywieszone będą na tablicy informacyjnej na parterze i  na drzwiach sali.

Zdający wchodzą do sali z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.

Nie wolno wnosić  urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek i torebek.

Można  przynieść małą butelkę wody, którą stawiamy na podłodze przy stoliku.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów: linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Nie używamy ołówka, wszystkie rysunki wykonuje się długopisem.

                                                                                            Powodzenia

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły