v

HARMONOGRAM MATURZYSTY

LO dla Dorosłych w Szczytnie 2022r.

 

 

Egzamin pisemny

 

04.05. 2022r.- 18.05.2022r.

 

data

9:00

14:00

 

04.05. środa

 

05.05. czwartek

 

06.05. piątek

------------------------------

09.05.poniedziałek

10.05.wtorek

 

11.05. środa

 

12.05. czwartek

 

13.05. piątek

 

17.05 wtorek

 

18.05. środa

 

j. polski  pp      170 min.

 

matematyka  pp  170 min

 

j. angielski  pp    120 min

------------------------------

j. angielski  pr  150 min

j. polski  pr 180 min.

 

 

matematyka  pr 180 min.

 

biologia  pr  180 min

 

wos  pr   180 min

 

historia pr 180 min.

 

geografia pr. 180 min.

 

 

 

-----------------------

 

 

-----------------------

 

 

j. niemiecki  pp  120 min

 

 

----------------------------

 

-----------------------

 

-----------------------

 

-----------------------

 

----------------------- 

 

-----------------------

 

-----------------------

 

----------------------

 

 

Wyniki -  świadectwa

05 lipca 2022r.

Egzamin poprawkowy

23 sierpnia ( wtorek) godz. 9:00 – pisemny

Do egzaminu może przystąpić słuchacz, który nie zdał jednego egzaminu.

Wyniki -  świadectwa

09 września 2022r.

Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu dowód osobisty i długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Matematyka – obowiązkowo: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

Biologia – obowiązkowo: kalkulator prosty,  nieobowiązkowo linijka

Geografia – obowiązkowo: kalkulator prosty, linijka,  nieobowiązkowo lupa

Historia –  nieobowiązkowo lupa

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły