DEKLARACJE  MATURALNE:

- słuchacze klasy III składają w nieprzekraczalnym terminie

  do 30.09.2021r.

- absolwenci do końca stycznia 2022r.