DEKLARACJE  MATURALNE:

- słuchacze klasy III składają w nieprzekraczalnym terminie

  do 30.09.2021r.

- absolwenci do końca stycznia 2022r.

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły