Maturzyści, którzy mają uprawnienia do egzaminu poprawkowego powinni

złożyć oświadczenie w sekretariacie szkoły do dn. 12.07.21r.