Uwaga  maturzyści!

 - Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

 - Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły

 - Zdający zachowują odpowiedni dystans , (co najmniej 1,5 m) i dezynfekują dłonie.

 - Egzamin maturalny odbywa się w salach: nr 1, nr 3 i nr 38.

 - Listy zdających wywieszone są na tablicy informacyjnej  na parterze i  na drzwiach sal.

 - Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,

  urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Okrycia i torebki zostawiacie w  następujących salach:

 - zdający w sali nr 1 zostawiają swoje rzeczy w 14 ( 1 piętro) 

 - zdający w sali nr 3 zostawiają swoje rzeczy w 15 ( 1 piętro) 

 - zdający w sali nr 38 zostawiają swoje rzeczy w 41 ( 2 piętro)

 - Do sal egzaminacyjnych wpuszczamy od godz. 8:30 . Zgłaszacie  się z dowodem osobistym

   i długopisem z czarnym wkładem.

 - Można  przynieść małą butelkę wody, którą stawiamy na podłodze przy stoliku.

 - Dezynfekujemy dłonie i zajmujemy wylosowany przez komisję stolik.

 - Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów: linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

  - Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

   Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą,

   jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

 

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły