EGZAMIN POPRAWKOWY

Dnia 8 września 2020r o godz. 9:00 w budynku szkoły odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest złożenie  do 17.08.20r.

w sekretariacie szkoły oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu.