Zajęcia dla słuchaczy LO przeniesiono

 z dn. 02-03.06.2018r. na dn. 09-10.06.2018r.